Homepage Magna Cura Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

maandag 7 mei 2018 - Per 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat er vanaf deze datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie (EU).

De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geldt dan niet meer.

De verantwoordelijkheid hiervoor ligt bij u, maar wij willen u hierin graag van dienst zijn. Daarom treft u meer informatie hoe u zich als organisatie kunt voorbereiden.


In 10 stappen voorbereid op de AVG: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/sites/default/files/atoms/files/in_10_stappen_voorbereid_op_de_avg.pdf


VERWERKERSOVEREENKOMST

De AVG stelt verschillende eisen aan uw organisatie. Een daarvan is een zogeheten verwerkersovereenkomst. Deze dient u af te sluiten wanneer u aan een andere organisatie (een verwerker) een opdracht verstrekt waarbij verwerking van persoonsgegevens aan de orde is. Als uw ICT leverancier zijn wij verwerker van uw persoonsgegevens. Wij beheren immers (gedeeltelijk) uw data en accounts. Daarom bent u wettelijk verplicht om met ons een verwerkersovereenkomst af te sluiten. 

Verwerkersovereenkomst ontvangen? Laat het ons hier weten. 

Via deze link treft u het uitgebreide AVG handboek: https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2018/01/22/handleiding-algemene-verordening-gegevensbescherming

Reageren?

< Terug naar het overzicht