ICT Netwerksupport

ICT Netwerksupport - ict10

Magna Live! Ondersteunen voorziet in het remote ondersteunen van uw organisatie. Permanent wordt uw netwerk in de gaten gehouden en indien nodig wordt hierop direct door onze Servicedesk geanticipeerd. Bovendien kunnen uw medewerkers altijd gebruik maken van onze Servicedesk. Op de Servicedesk worden de storingen vastgelegd en de voortgang van deze problemen continue in de gaten gehouden. Alle storingen worden vastgelegd in een Servicedesk applicatie. Magna Cura verzorgt de rapportage en opvolging hiervan.

Magna Live! Ondersteunen bundelt onze diensten Bewaken en Servicedesk!

UW VOORDELEN:

  • Beschikbaarheid Servicedesk
  • Vastlegging van alle meldingen
  • Response binnen de vooraf gestelde SLA
  • De knelpunten worden veelal vooraf worden gesignaleerd, zijn deze preventief te verhelpen, daardoor heeft u een optimaal functionerend netwerk
  • De bewaking geeft meer inzicht waardoor het opsporen van problemen sneller gaat
  • De downtime wordt beperkt
  • Wekelijkse- en maandelijkse rapportage

De ICT Netwerksupport is een dienst die er voor zorgt dat u de mogelijkheid heeft om onbeperkt gebruik te maken van onze helpdesk.

Met de ICT Netwerksupport neemt onze helpdesk alle vragen en/of knelpunten van uw medewerkers in behandeling. Uiteindelijk wil iedereen zo snel mogelijk geholpen worden. Door deze dienst bij ons af te sluiten bent u gegarandeerd van adequate hulp. Op de Magna Cura Helpdesk worden de meldingen vastgelegd en opgepakt in een daarvoor bedoeld systeem.

Uw ICT Netwerksupport partner!

OFFERTE AANVRAGEN   MEER INFO   0180-437528

Contact