Homepage Oplossingen Magna Live! Ontzorgen Beheren

Magna Live! Beheren

Het beheren wordt door professionele systeembeheerders verzorgt. Uw netwerk zo proactief onderhouden. Hierbij worden o.a. de standaard updates op de server uitgevoerd, waardoor het netwerk altijd in optimale condities blijft.

Het uitgangspunt van de werkzaamheden is het onderhouden van de belangrijkste componenten in de infrastructuur. De uitgevoerde werkzaamheden worden vastgelegd. Tevens is een belangrijke rol weggelegd voor een structurele aanpak van wensen en knelpunten én de advisering aan het management.

Uw voordelen:

  • Beschikbaarheid gecertificeerde engineer
  • Vast contactpersoon
  • Vastlegging netwerkinfrastructuur
  • Beheer software licenties
  • Advisering
  • Rapportage

MEER WETEN?

 

Uw netwerk proactief in onderhoud